Anh cảnh sát may mắn được làm thịt cấp trên

Anh cảnh sát may mắn được làm thịt cấp trên, mặc dù anh và cô đang giả dạng tình nhân để điều tra những tên tội phạm buôn ma túy nhưng vì để làm cho giống hơn thì anh và cô đã có những hành động thân mật hơn nhầm để qua mắt chúng và đương nhiên người được hưởng lợi là anh main trong phim này rồi.