Nam sinh duy nhất không bị app thôi miên ảnh hưởng

Nam sinh duy nhất không bị app thôi miên ảnh hưởng, là một học sinh nam nhưng dạo này trường học lại nổi lên app thôi miên làm cho nhưng người trong trường ai cũng tưởng thật thế là một hôm anh được gọi đến để trực nhật cùng với lớp trưởng thế là anh đã bị cô dùng app thôi miên nhưng không thành hơn nữa là cậu cũng giả vờ để cho cậu ấy vui nhưng không ngờ cậu lại bị lớp trưởng đè ra địt.